ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε’ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε’ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
 

Γεώρ. Τζανέτος, Ιωάν. Στρατηγός, Κων. Αλ. Τρακάδας, Νικ. Τζανέτος

 

Αργ. Στριγγάρης, Ιωάν. Α. Γκιώνης, Μιχ. Κ. Στρατηγός, Ιωάν. Ζαχαριάς

 

∆ηµ. Χούντας, ∆ηµ. Γεωργίου, ∆ηµ. ∆εδεγκίκας, Νικ. Ψυχογυιός

1912-1915

Παναγ. Γ. Τζανέτος, ∆ηµ. Γεωργίου, Αντών. Σ. Τριανατφύλλου, Σταµ. Τριανταφύλλου

1915-1918

Χρ. Μπαγλαντζής, Αλέξ. ∆. Τζανέτος, Χρ. Ψυχογυιός, Κυρ.Α. Στριγγάρης

1918-1921

Αλέξ. ∆. Τζανέτος, Κυρ.Α. Στριγγάρης, Βασ.∆. Γκιώνης, Χρ.Κυρ. Σταµατίου

1821-1924

Αναστ.Α. Μαλτέζος, Χρ.Κ. Στρατηγός, Χρ. Θεοφ. Τρακάδας, Γεώρ.∆. ∆εδεγκίκας, Βασ.Κ. Γκιώνης

1924-1927

Σταµάτιος Ι. Τρακάδας, Ιωάννης Τσορός

1927-1930

Κωνστ. Σκούρτης, Αναστ.∆. Τζανέτος

1930-1933

Ευάγ.Σπ. Σταµατίου, Κων.Μ. Στρατηγός, Χρήσ.Κ. Τρακάδας, Γεώρ.Β. Κάκαρης

1933-1936

Ευάγ.Σπ. Σταµατίου, ∆ηµ. Στεφανάκης, ∆ηµ.Χρ. Τζανέτος, Νικ. Γκιώνης

1936-1939

∆ηµ. Στεφανάκης, Κωνσ.Α. Στριγγάρης, Γεώρ.Χ. Τζανέτος, Αλέξ.∆. Τριανταφύλλου

1939-1942

∆ηµ. Στεφανάκης, ∆ηµ. Νικολάκης, Αντ. Κανάκης, Βασ. Ζαβιτσιάνος*

1942-1945

∆ηµ. Στεφανάκης, Ιωάννης Σταµ. Τρακάδας, Κωνσ. Σκούρτης, Αλέξ. Καράµπαµπας

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ