ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

cag5g3f3ca1jynz6cada2cz6ca7yqgsxcaj8x8btcav4xq54caujsrgncaw1r52wca9bcw3hcaq59cbycae9tu59casubiwxcaogz3m0caq3j7wfcajnysg9capoeywncaovpjp7ca1067ltcahagwi2Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων, δύο τμήματα των κατηχητικών συνάξεων θηλεών Δημοτικού της ενορίας μας, 61 παιδιά, θα cavdqxtocau15rpucak5xclycaqymabucau0tv0pcanmjpsqcagg05brcay87vf2caqez2p5caof9y37cae7h1fsca69e426car7tsbzcalze29sca7f8srccaoxrnakca4h2j4dcazas1xcca4262jtπραγματοποιήσουν αύριο Σάββατο 10 Νοεμβρίου ώρα 10:00, μορφωτική επίσκεψη στο περίφημο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ακροπόλεως.
Ξεναγός του Μουσείου θα εξηγεί στα παιδιά τα παγκοσμίου φήμης εκθέματα. 
Θα ακολουθήσει και δεύτερη επίσκεψη και για άλλα τμήματα των κατηχητικών συνάξεων, το Σάββατο στις 24 Νοεμβρίου την ίδια ώρα.

Εκτύπωση   Email