ΛΗΞΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ 2015

Με την ευκαιρία ολοκληρώσεως των ομιλιών με γενικό τίτλο «Ο θεόπτης Μωυσής» κατά τις εβδομαδιαίες ενοριακές συνάξεις της Δευτέρας, πραγματοποιήθηκε προβολή σε δύο συνέχειες του έργου «Δέκα Εντολές».
Την προβολή παρακολούθησαν πλήθος πιστών.

 

 

 


Εκτύπωση   Email