ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΑΣ

Τήν Τρίτη 12.12.2017 πραγματοποιήθηκε στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ὁδοῦ Κολοκοτρώνη ἡ δεύτερη συνάντηση τῶν συμμετεχόντων στό Σεμινάριο Ἱστορίας πού διοργανώνει ἡ Ἐνορία μας. Ὁμιλητής ἦταν καί πάλι ὁ κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικός Ἐπιστήμων-Συγγραφεύς, μέ θέμα: «Ἡ Παιδεία ἐπί Τουρκοκρατίας καί τό Κρυφό Σχολειό». Ὁ ὁμιλητής ἀναφέρθηκε στά ἐπιχειρήματα τῶν ἀρνητῶν του Κρυφοῦ Σχολειοῦ καί παρουσίασε πολλές μαρτυρίες γιά τήν ὕπαρξη καί τή λειτουργία του. Ἄλλωστε, ὅπως τόνισε, ἡ Ἐκκλησία δέν εἶχε κανέναν λόγο νά πλάθει «μύθους», ὅπως τήν κατηγοροῦν οἰ ἀποδομητές, ἀφοῦ καί στά φανερά σχολεῖα πάλι οἱ Ὀρθόδοξοι κληρικοί εἶχαν κατά κανόνα τήν εὐθύνη τῆς διδασκαλίας. Ὑπογράμμισε ἐπίσης ὅτι τά γνωστά σχολεῖα πού λειτούργησαν κατά τούς χρόνους τῆς δουλείας στήν Πάτμο, στό Ἅγιον Ὄρος, στά Ἰωάννινα, στήν Κοζάνη, στή Σμύρνη κ.ἀ. ἐπετράπησαν μόνο μετά τό 1680-1700. Τί γινόταν κατά τά πρῶτα 250 χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας; Ἀλλά καί ὅταν ἔγινε ἀνεκτή ἡ ἵδρυση φανερῶν σχολείων γιά τά Ἐλληνόπουλα, πάντα ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος νά διακοπεῖ ἡ λειτουργία τους, ἄν ἡ κοινότητα δέν ἔδινε τό κατάλληλο φιλοδώρημα στόν Ὀθωμανό διοικητή ἤ ἄν τό σχολεῖο κινοῦσε ὑποψίες.
Ἐπίσης σχολιάζοντας τήν ἐπικαιρότητα ὁ ὁμιλητής ἀναφέρθηκε συνοπτικά στή Συνθήκη τῆς Λωζάννης (1923) καί ὑπενθύμισε ὅτι οἱ Διεθνεῖς Συνθῆκες πού καθορίζουν σύνορα κρατῶν δέν ἔχουν ἡμερομηνία λήξεως.


Εκτύπωση   Email