Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο επί της οδού Κολοκοτρώνη η τέταρτη συνάντηση του Σεμιναρίου Ιστορίας που διοργανώνει η Ενορία μας. Ομιλητής ήταν ο κ. Απόστολος Κατωπόδης, Εκπαιδευτικός - Συγγραφέας.Ο κ. Κατωπόδης στην εισήγησή του αναφέρθηκε στις (διπλωματικές και πολιτικές) συνθήκες που δημιουργήθηκαν στις αρχές του εικοστού αιώνα και επέτρεψαν την δημιουργία του Αλβανικού κράτους.
Στη συνέχεια ο ομιλητής αναφέρθηκε α) στην γένεση του Ηπειρωτικού ζητήματος που γεννήθηκε στη μεγάλη κρίση του Ανατολικού ζητήματος μεταξύ των ετών 1875 και1878, όταν τέθηκε το θέμα της μελλοντικής διάλυσης της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και β) στη δημιουργία των τραγικών συνθηκών για τον Ελληνισμό το 1913, όπου δημιούργησαν το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα.


Εκτύπωση   Email