Μια όμορφη κατηχητική συνάντηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017 από το τμήμα της Γ’ & Δ’ Δημοτικού Κοριτσιών η οποία περιελάμβανε ένα ταξίδι στο “Κάστρο της αγάπης” με το “τρένο της συγνώμης” ως εποπτικό μέσο.
Μέσα από μία αντιπροσωπευτική κατασκευή τα παιδιά έπρεπε να επιλέξουν τους κατάλληλους πνευματικούς σταθμούς (Μετάνοια, Ταπείνωση, Εμπιστοσύνη, Υποχώρηση,, Ανεξικακία, Κατανόηση) όπου θα στάθμευε το τρένο  και σταθμούς τους οποίους θα έπρεπε να απορρίψουν (Κατάκριση, Μνησικακία, Εκδίκηση, Πείσμα) ώστε να μην σταματήσει εκεί το τρένο.
Στη συνέχεια της συνάντησης το κάθε παιδί είχε την ευκαιρία να μάθει τη διαδικασία του ανάματος του καντηλιού.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή των παιδιών στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως.

Pin It

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ