ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ ΤΟΥ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Θερμοπυλών κ. Ιωάννη, εκπρόσωπε του
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄,
Άγιε Έξαρχε του Παναγίου Τάφου εν Ελλάδι, Πανοσιολογιώτατε Αρχιμανδρίτα π. Δαμιανέ,
Σεβαστοί πατέρες,
Αξιότιμη Δήμαρχε της Πόλεώς μας κ. Μαρία Ανδρούτσου,
Αξιότιμε πρώην Δήμαρχε, κ. Παντελή Ειρηνάκη,
Αξιότιμε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βασίλειε Κουτσανδρέα,
Αξιότιμοι κύριοι Αντιδήμαρχοι,
Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι Δημοτικών Παρατάξεων,
Αξιότιμοι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Αξιότιμοι κύριοι Διευθυνταί Σχολείων,
Αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι τοπικών Συλλόγων και φορέων,
Αγαπητοί μας αδελφοί,

Επιτρέψτε μου την ιερή αυτή στιγμή, ως Πρόεδρος του
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, να σας
γνωστοποιήσω το περιεχόμενο δύο εγγράφων, τα οποία έχουν άμεση σχέση με το
ιστορικό γεγονός, που η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μας αξιώνει σήμερα
να ζήσουμε.

Α. Το πρώτο έγγραφο είναι επιστολή του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου προς
τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλον Γ΄:


ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ἀριθμ.
Πρωτ. 2319
Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

Πρός
Τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Μακαριότητα,
Τόν Πατριάρχη τῆς Ἁγίας Πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ & Πάσης Παλαιστίνης,Συρίας,
Ἀραβίας, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας καί Ἁγίας Σιών
κ.κ. Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Γ’
ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ


Μ α κ α ρ ι ώ τ α τ ε,

Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς προσευχές τῶν ἐνοριτῶν μας, φίλων τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, τό ἔργο τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ μας ἔφθασε σχεδόν στό  τέλος του. Ὁ Κύριος θά λατρεύεται σέ ἕναν περικαλῆ Ναό ἀπό ἑκατοντάδες καί χιλιάδες πιστούς, οἱ ὁποῖοι μέ τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης τους καί τό ὑστέρημα τῶν χρημάτων τους ὑλοποίησαν τό μεγάλο τους ὄνειρο. Αὐτόν τόν ὑπέροχο λαό μᾶς ἀνέθεσε ὁ Χριστός νά διαποιμάνουμε ὡς ἱερεῖς του, ἐργαζόμενοι νύχτα καί ἡμέρα γιά τή σωτηρία του.

Μέ τήν ἐπιστολή μας αὐτή ἐπιθυμοῦμε στήν ἐγνωσμένη ἀγάπη Σας γιά τήν ἐνορία μας, τήν ὁποίαν μᾶς ἀποδείξατε μέ τό μνημειῶδες Πατριαρχικό μήνυμά Σας τό ὁποῖον ἀποστείλατε μέ τήν εὐκαιρία τῶν θυρανοιξίων τοῦ νέου Ναοῦ μας νά κ α τ α θ έ σ ο υ μ ε ἕνα παλλαϊκό αἴτημα-παράκληση: Νά μᾶς προσφέρετε ἕνα μικρό τεμάχιο ἀπό τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού φυλάσσεται στό ἱερό σκευοφυλάκιο τοῦ Παναγίου Τάφου, ὥστε νά ἀφιερώσουμε ἕνα ἀπό τά παρεκκλήσια τοῦ νέου Ναοῦ μας στή ζωοποιό δύναμή Του. Τήν παράκλησή μας αὐτή τήν ὑποβάλαμε ταπεινά στή Μακαριότητά Σας, ἀντιπροσωπεία ἀπό ἑκατό προσκυνητές ἐκ τῆς ἐνορίας μας, μέ ἐπικεφαλής τόν ὑποφαινόμενο, καθώς ἐπίσης καί τόν πρώην Δήμαρχο τοῦ Δήμου μας κ. Παντελή Εἰρηνάκη, τόν πρώην Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Κωνσταντῖνο Φραγκιαδάκη, τόν Ἀντιπρόεδρο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου κ. Ἀθανάσιο Κολοκυθᾶ καί τόν Γραμματέα κ. Νικόλαο Λυσίμαχο, κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή μας στά Πανάγια Προσκυνήματα καί συγκεκριμένα τήν Παρακευή 10 Ἀπριλίου, ὅταν μᾶς κάνατε τήν μεγάλη τιμή νά μᾶς δεχθεῖτε στήν ἐπίσημη αἴθουσα ἐπισκεπτῶν τοῦ Πατριαρχικοῦ Σας Μεγάρου.

Προσευχόμενοι κλῆρος καί λαός γιά τήν κατ΄ ἄμφω ὑγεία Σας καί τήν θεοφιλῆ διαποίμανση τοῦ λογικοῦ ποιμνίου τοῦ παλαιφάτου καί ἱστορικοῦ Πατριαρχείου Σας, ε ὐ ε λ π ι σ τ ο ῦ μ ε γιά τήν ἀπό μέρους Σας ἀποδοχή τῆς παρακλήσεώς μας καί ἀ ν α μ έ ν ο υ μ ε ἐναγωνίως τήν ἀπάντησή Σας.

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

Γιά τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο

Ὁ Πρόεδρος

(υπογραφή)

Πρωτοπρεσβύτερος

Ματθαῖος Α. ΧάλαρηςΒ. Το δεύτερο έγγραφο είναι η απάντηση του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου Γ΄
προς τον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου:


Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ   Γ΄
ΕΛΕΩ
ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΣΥΡΙΑΣ
ΑΡΑΒΙΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΚΑΝΑ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ


Ἀριθμ. Πρωτ.613


Τῷ Αἰδεσιμολογιωτάτῳ
Πρωτοπρεσβυτέρῳ π. Ματθαίῳ Χαλαρῃ,
υἱῷ ἐν Χριστῷ ἀγαπητῷ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος,
χάριν καί εἰρήνην ἀπό Θεοῦ Πατρός.


Μετά πατρικῆς ἀγάπης ἐκομισάμεθα καί ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς περί Ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου διεμελετήσαμεν τήν ὑπ’ Ἀριθμ. Πρωτ. 2319 καί ἀπό κη΄Μαḯου τρ. ἔ. ἀπευθυνθεῖσαν Ἡμῖν ἐπιστολήν τῆς ὑμετέρας Αἰδεσιμολογιότητος, διά τῆς ὁποίας αὕτη αἰτεῖται τήν παραχώρησιν διά τόν ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τεμαχίου Τιμίου Ξύλου, πρός εὐλογίαν καί ἁγιασμόν τῶν εὐσεβῶν ἐνοριτῶν.

Ἀσμένως οὖν ἐπί τήν ἀπάντησιν προαγόμενοι, προτρέπομεν αὐτῇ, ἵνα ἑτοιμάσῃ Σταυρόν, προκειμένου ἵνα ἐνσωματώσωμεν εἰς αὐτόν τεμάχιον Τιμίου Ξύλου, τοῦ φυλασσομένου ἐν τῷ Σκευοφυλακίῳ τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Προσέτι, φέρομεν εἰς γνῶσιν αὐτῆς, ὅτι προτιθέμεθα, ἵνα χορηγήσωμεν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου και τίμιον λίθον ἐκ τοῦ Βράχου τοῦ Γολγοθᾶ, τοῦ ἁγιασθέντος ἐκ τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου, κατά την ἑκούσιον Αὐτοῦ Σταυρικήν Θυσίαν.

Ἐφ’ οἷς, ἐπικαλούμενοι ἐπ’ αὐτήν εἰς ἐνίσχυσιν την χάριν τοῦ Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, ἐπιδαψιλεύομεν αὐτῇ Πατρικάς εὐχάς και Πατριαρχικάς εὐλογίας και διατελοῦμεν.

Ἐν τῇ Ἁγία Πόλει Ἱερουσαλήμ, ,βι’ Μαḯου κη΄. (π.ἡμ.)

Διάπυρος προς Κύριον Εὐχέτης,

(ὑπογραφή)

Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ   Γ’

Πατριάρχης ἹεροσολύμωνΟι ιερείς του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο, οι Συνεργάτες ποιμαντικού ενοριακού έργου, οι νέοι της Ενοριακής Νεανικής Εστίας και ο πιστός λαός, που αυτή την ώρα βρισκόμαστε εδώ, στο Ηρώο της Πόλεως του Αγίου Δημητρίου, υποδεχόμενοι το Τίμιο Ξύλου του Ζωοποιού Σταυρού, προερχόμενο από τον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου της Αγίας Πόλεως των Ιεροσολύμων, κλίνουμε ευλαβικά το γόνυ της ψυχής και του σώματος ενώπιον του Τρισμακάριστου και Πανσεβάσμιου Ξύλου, το οποίο έγινε για την ανθρωπότητα τρόπαιο και όπλο απροσμάχητο.

Αγαλλόμενοι για το θεόσταλτο δώρημα, δοξάζουμε και μεγαλύνουμε τον σταυρωθέντα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, Κύριο της δόξης.

Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς την Αυτού Θειοτάτη Μακαριότητα, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και Πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλον τον Γ΄ και τους αγίους Αρχιερείς, οι οποίοι συγκροτούν την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, καθώς επίσης και προς τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου εν Ελλάδι, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Δαμιανό και τά μέλη της Ιεράς Αγιοταφικής Αδελφότητος.

Ευχαριστούμε εκ μέσης καρδίας τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο τον Β’ και τον
Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Αριεπισκοπής Αθηνών, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Γαβριήλ, για την αποδοχή του αιτήματός μας, να αποκτήσει ο Ιερός Ναός μας το αειθαλές πνευματικό άνθος εκ του οποίου ήνθισε η σωτηρία του κόσμου.

Τέλος, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας προς την Δημοτική Αρχή, την Δήμαρχο της Πόλεώς μας και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, για την πολύ καλή μεταξύ μας συνεργασία, επ’ αγαθώ των ενοριτών που είναι ταυτόχρονα και πολίτες του Δήμου μας.

Δικαιολογημένα σήμερα εν ενί στόματι και μια καρδία κλήρος, άρχοντες και λαός αναφωνούμε: «Ω πανύμνητον Ξύλον, το βαστάσαν των πάντων Αγίων αγιώτατον Λόγον, δεδεγμένον ημών τάς λιτάς, από πάσης ρύσαι συμφοράς άπαντας, και αιωνίου λύτρωσαι κολάσεως του σοι βοώντας Αλληλούια».

Εκτύπωση   Email