Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, η Χάρις του Παναγίου Πνεύματος τον οδήγησε κοσμημένο με τον πλούτο των αρετών εις τα άγια των αγίων και τον κατέστησε Λειτουργό του Υψίστου και απλανή ποιμένα λογικών προβάτων. (Διάκονος το 1956 και Πρεσβύτερος το 1961).

Και ο π. Επιφάνιος ανταποκρίθηκε στην υψίστη αυτήν κλήση για την οποία με την Χάρη του Θεού είχε προετοιμάσει τον εαυτό του με όλες του τις δυνάμεις και προσέφερε και την τελευταία ικμάδα της υπάρξεως του και τον συσσωρευθέντα επί χρόνια με κόπο και μόχθο πνευματικό πλούτο στον βωμό της αγάπης του Χριστού και της σωτηρίας των αδελφών του.

Ιεροπρεπής και σεβάσμιος (παρά το νέον της ηλικίας του) δημιουργούσε μια εξόχως πνευματική ευφροσύνη στις συναναστροφές του που συνέβαλε αποφασιστικά στην προσέλκυση και σταθερή ένταξή τους στο Σώμα του Χρίστου, την Αγία Εκκλησία Του.

Ο λόγος του ήταν πάντοτε «εν χάριτι, άλατι ηρτυμένος» υπενθύμιζε τους λόγους των μεγάλων πνευματικών καθοδηγητών ψυχών, των αββάδων και Γερόντων της Ερήμου, προς τους οποίους οι υποτακτικοί προσέβλεπον ως εις λόγον Θεού, γι’ αυτό και απευθυνόμενοι προς αυτούς χρησιμοποιούσαν την φράση: Είπε λόγον ίνα σωθώ!

Όπως ο λόγος των μεγάλων εκείνων καθηγητών της ερήμου έτσι και ο λόγος του π. Επιφανίου ήταν σαν λόγος του Θεού. Οι ακροατές του είχαν τη συναίσθηση, ότι παρά την απλότητα και την ταπεινοφροσύνη του, οι λόγοι του προήρχοντο από κάποιον που μιλούσε ως εξουσίαν έχων.

Χαρισματική μορφή, αγάπησε εν Χριστώ και αγαπήθηκε στο όνομα του Χριστού από πολυάριθμες ψυχές που αναζητούσαν τη λύτρωση και τη σωτηρία και τους καθοδήγησε απλανώς στο λιμένα της άνω Βασιλείας.

Ανέπτυξε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μία πολυδιάστατη ποιμαντική που είχε σαν αφετηρία και κέντρο την εξατομίκευση της στις διαπροσωπικές σχέσεις και την ιερά εξομολόγηση και επεκτεινόταν μέχρι των μεγάλων πολυσυνθέτων και πλέον πολύπλοκων προβλημάτων της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας.

Κατά την ποιμαντική του αυτή διακονία ο μακαριστός π. Επιφάνιος «υπήρξε, ως ευστόχως παρετηρήθη, η κεκρυμμένη αλλά ταυτόχρονα και βοώσα συνείδηση της Εκκλησίας. Κανόνας και πυξίδα της Ορθοδοξίας. Προφητική φωνή του Θεού στις μέρες μας. Ο μεγάλος Γέροντας της πόλεως των Αθηνών. Σύγχρονη πατερική μορφή της Ελλαδικής Ορθοδοξίας. Ένα μοναδικό δώρο του Χριστού στην Εκκλησία Του».

Pin It

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ