Νεον στήριγμα ορθοδοξίας,
νεοκόσμητον άνθος αγνείας,
Νικομηδείας Ανθίμου συνώνυμος,
των αρετών δε εκείνου ομότροπος,
νεων οσίων σφραγίς και αγλάισμα,
πάτερ Άνθιμε της Χίου πάσης το καύχημα,
Χριστόν τον Θεόν ικέτευε,
δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.
Pin It

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ