Τεύχος 268 /  21 Δεκεμβρίου 2015

          

 

  

 

  

Ὁ Χριστòς γεννᾶται στίς καρδιές µας, κατά τούς «ἁγίους Πατέρες, κάθε φορά πού ἐµεῖς τηροῦµε τίς ἐντολές Του, καί ἰδιαίτερα τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης, καί πού µέ πόθο καί πίστη ἐπικαλούµεθα τό ἅγιο Ὄνοµά Του, καί µάλιστα µέ τή γνωστή εὐχή τοῦ Ἰησοῦ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν µε τòν ἀµαρτωλόν».
Στό σηµερινό, ταραγµένο καί ραγδαίως µεταβαλλόµενο κόσµο µας τò µόνο σταθερò καί ἡ µόνη ἐλπίδα µας εἶναι τò ταπεινò Θεῖο Βρέφος τῆς Βηθλεέµ καί ἡ Ἐκκλησία Του.
Μετά τήν κατάρρευση ὅλων τῶν εἰδώλων καί τή διάλυση ὅλων τῶν ἀπατηλῶν ἐλπίδων ὁ ταπεινòς Ἰησοῦς παραµένει ἡ µοναδική ἐλπίδα µας.
Ἄς µή µαταιοπονοῦµε ψάχνοντας γιά ἄλλες λύσεις. Ὁ καταδιωγµένος στήν Ἀνατολή καί περιφρονηµένος στή ∆ύση Χριστòς εἶναι ὁ Σωτήρ.
Γιά νά ἐνεργήσει τή σωτηρία µας, ζητᾶ τήν ἐλευθερία µας, τήν ταπείνωσή µας, τή µετάνοιά µας. Τίς ἅγιες αὐτές ἡµέρες νά µή λησµονήσουµε µέ τίς προσευχές µας καί τήν ἔµπρακτη ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης µας γιά κάθε πονεµένο ἀδελφò µας, κοντά µας ἤ µακρυά µας, πού γιά µᾶς εἶναι ἀδελφòς τοῦ Χριστοῦ καί ἄλλος Χριστός.


Χρόνια Πολλά • Εὐλογηµένο τό Νέο Ἔτος 2016
Οἱ Ἱερεῖς & τά Μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συµβουλίου
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου

 

 

ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

      

Οι μαθητές της Ενοριακής Σχολής Βυζαντινής Αγιογραφίας, υπό την καθοδήγηση της Δασκάλας κας Μαρίας Βαβίτσα, καταξιωμένης Αγιογράφου, επιχειρώντας την πνευματική προσέγγιση του μυστηρίου της Θείας Εναθρωπήσεως, αγιογράφησαν σύμφωνα με τους κανόνες της Βυζαντινής Αγιογραφίας τις μορφές του νηπιάσαντος Ιησού Χριστού, της Θεοτόκου, του μνήστορος Ιωσήφ, των Αγγέλων, των Μάγων και των Ποιμένων. Το έργο στο σύνολό του (φάτνη) εκτίθεται στο νότιο κλίτος του ισογείου Ιερού Ναού, όπου μπορούν οι επισκέπτες να το θαυμάσουν και νοερά να εισέλθουν στον χαρισματικό χώρο της Θείας Οικονομίας.  

  

Δείτε το φωτογραφικό υλικό

 

  

  ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 17343 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9712.456 - ΦΑΞ : 210 9715.125
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ : http://www.in-ad.gr
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : inad@otenet.gr

                                


Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ