Τεύχος 58  26 Απριλίου 2013

                              

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΣΧΑ 2013
   

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

7:00 πρωΐ : Ὄρθρος   -  Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. (Διανομή εὐλογημένης  δάφνης)
7:00 βράδυ: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Δευτέρας.

   
Κυριακή Βαῒων βράδυ:

Τήν Μ. Δευτέρα θυμόμαστε:
α) Τόν Ἰωσήφ τόν Πάγκαλο. Προεικονίζει τόν Χριστό καί τό πάθος Του.
β) Τό περιστατικό τῆς ἄκαρπης συκιᾶς πού ξέρανε ὁ Χριστός. Συμβολίζει τήν Συναγωγή τῶν Ἑβραίων πού ἦταν ἄκαρπη ἀπό θεάρεστα ἔργα.
  

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

6:30 πρωΐ: Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων  Δώρων.
7:00 βράδυ: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Τρίτης.

  
Μεγάλη Δευτέρα βράδυ:

Τήν Μ. Τρίτη θυμόμαστε δύο παραβολές:
α) Τῶν δέκα παρθένων, πού μᾶς διδάσκει νά εἴμαστε ἕτοιμοι καί γεμάτοι ἀπό πίστη καί φιλανθρωπία.
β) Τῶν ταλάντων, πού μᾶς διδάσκει νά καλλιεργοῦμε καί νά αὐξήσουμε τά πνευματικά μας χαρίσματα.
   

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

6:30 πρωΐ: Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων   Δώρων. 
7:00 βράδυ: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Τετάρτης.
  
Μεγάλη Τρίτη βράδυ:

Ἡ Μ. Τετάρτη εἶναι ἀφιερωμένη στήν ἁμαρτωλή γυναίκα, πού μετανιωμένη ἄλειψε τά πόδια τοῦ Κυρίου μέ μύρο καί συγχωρέθηκε γιά τά ἁμαρτήματά της.
   

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

6:30 πρωΐ: Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἡ Θεία  Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων  Δώρων.
4:00 ἀπόγευμα: Ἱερό Εὐχέλαιο.
7:00 βράδυ: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Πέμπτης.
  
Μεγάλη Τετάρτη βράδυ:

Τήν Μ. Πέμπτη θυμόμαστε:
α) Τόν ἱερό Νιπτήρα, τό πλύσιμο, δηλαδή τῶν ποδιῶν τῶν μαθητῶν ἀπό τόν Κύριο.
β) Τόν Μυστικό Δεhπνο, δηλαδή τήν παράδοση τοῦ Μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας.
γ) Τήν Προσευχή τοῦ Κυρίου στό Ὄρος τῶν ἐλαιῶν καί
δ) Τήν Προδοσία τοῦ Ἰούδα.
   

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

«Σήμερον κρεμᾶται
ἐπί ξύλου...
Προσκυνοῦμεν σου
τά πάθη, Χριστέ...»

5:00 πρωΐ : Θεία Λειτουργία.
6:30 πρωΐ:

κολουθία το σπερινο καί Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου.

6:30 βράδυ: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς.
   
Μεγάλη Πέμπτη βράδυ:

Σήμερα θυμόμαστε τά σωτήρια καί φρικτά Πάθη τοῦ Κυρίου μας: Τά πτυσίματα, τά μαστιγώματα, τούς ἐξευτελισμούς, τά ραπίσματα, τό ἀγκάθινο στεφάνι, τούς ἥλους, τήν λόγχην καί κυρίως τήν Σταύρωση καί τόν ζωοποιό θάνατο τοῦ Χριστοῦ.
    

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00 πρωΐ : Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν καί τοῦ Ἑσπερινοῦ. (Ἀποκαθήλωση)
7:00 βράδυ: Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου.
9:15 βράδυ: Ἔξοδος τοῦ Ἐπιταφίου καί περιφορά, διά τῶν ὁδῶν:  Ἁγ. Δημητρίου -  Θ. Κολοκοτρώνη - Στρ. Παπάγου - Καλλιθέας -  Ἁγ. Δημητρίου.
   
Μεγάλη Παρασκευή:

Σήμερα θυμόμαστε τήν Ταφή τοῦ Κυρίου καί τήν Κάθοδό Του στόν Ἅδη, ὅπου κήρυξε σέ ὅλους τούς νεκρούς.
    

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

5:00 πρωΐ : 1η Θεία Λειτουργία.
6:30 πρωΐ: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ του Πάσχα καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου  Βασιλείου.
11:00 βράδυ: Παννυχίδα τοῦ Πάσχα.
12:00 μεσάνυχτα: Ἀκολουθία τῆς ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ καί ἐν συνέχεια Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.
  
Μεγάλο Σάββατο:

Τό πρωί, ἔχουμε τήν λεγόμενη «1η Ἀνάσταση», δηλαδή τό προανάκρουσμα τῆς Ἀναστάσεως. Τό βράδυ πανηγυρίζουμε τήν Ζωηφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.
    

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

«Χριστός ἀνέστη
ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καί το\ς
ἐν το\ς μνήμασι ζωήν
χαρισάμενος»

6:00 ἀπόγευμα: Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ της Ἀγάπης.
    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΠΑΜ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

5:00 ἀπόγευμα: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μέγ. Δευτέρας.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

5:00 ἀπόγευμα: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μέγ. Τρίτης.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

5:00 ἀπόγευμα: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μέγ. Τετάρτης.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

5:00 ἀπόγευμα: Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μέγ. Πέμπτης.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

4:30 ἀπόγευμα: Ἀκολουθία τῶν Παθῶν.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:30 πρωΐ: Ἡ Ἀποκαθήλωση
4:15: ἀπόγευμα: Ἡ ἔξοδος καί ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου ἐντός του Κοιμητηρίου τοῦ Δήμου Ἁγίου Δημητρίου.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

7:00 πρωΐ: Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μέγ. Βασιλείου.

   

Κατηχητικός  Λόγος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, σέ μετάφραση.
     

Ὅποιος εἶναι εὐσεβής καί φιλόθεος, ἄς ἀπολαύσει τήν ὡραία τούτη καί φαιδρή πανήγυρη.
Ὅποιος ἔφθασε ἔστω καί τήν ἐνδεκάτη ὥρα, μή φοβηθεῖ τήν ἀργοπορία· γιατί ὁ Δεσπότης εἶναι φιλότιμος καί δέχεται τόν ἔσχατο ὅπως καί τόν πρῶτο. Ἀναπαύει τόν τῆς ἐνδεκάτης, ὅπως αὐτόν πού ἐργάστηκε ἀπό τήν πρώτη.
Εἰσέλθετε λοιπόν ὅλοι στήν χαρά τοῦ Κυρίου μας· καί πρῶτοι καί δεύτεροι. Ἀπολαῦστε ὅλοι τό συμπόσιο τῆς πίστεως καί τόν πλοῦτο τῆς χρηστότητος.
Κανείς μή φοβᾶται τόν θάνατο· γιατί μᾶς ἐλευθέρωσε τοῦ Σωτῆρος ὁ θάνατος.
Ποῦ εἶναι Ἄδη ἡ νίκη σου;
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί σύ κατανικήθηκες.
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί κατατροπώθηκαν οἱ δαίμονες.
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί χαίρουν οἱ Ἄγγελοι.
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί ζωή βασιλεύει.
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστόις καί κανείς νεκρός πιά στά μνήματα.
Γιατί ὁ Χριστός πού ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς ἔγινε ἡ ἀρχή γιά ν᾿ ἀναστηθοῦν οἱ κεκοιμημένοι.
Σ᾿ Αὐτόν ἀνήκει ἡ δόξα καί τό κράτος στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.

    
Οἱ Ἱερεῖς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ,
τά μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου,
τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
καί οἱ Συνεργάτες ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐνορίας,
σᾶς εὐχόμαστε,
Κ Α Λ Η   Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η     
   

κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα σε αρχείο .pdf


                              

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 17343 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9712.456 - ΦΑΞ : 210 9715.125
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ : http://www.in-ad.gr
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
inad@otenet.gr

                              


Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ